Yunnan-Sichuan Chuan Dian Mint 川滇 Sikang Province 20 Cash Dragon Copper 1906

Yunnan-Sichuan Chuan Dian Mint 川滇 Sikang Province 20 Cash Dragon Copper 1906

ANCIENT CHINA

Qing Dynasty
Guang Xu, Dragon Copper Large 20 Cash

1906 川滇 丙午 (Yunnan-Sichuan) Sikang Province

 

Reign