IRON Japanese Ko-Kanei Tsuho 1 Mon 1768 AD Hitachi Ota Mint

IRON Japanese Ko-Kanei Tsu