Hartill 17.907 Money Tallies 500 Cash Linan Fu (Hang Zhou) SOUTHERN SUNG DYNASTY

Hartill 17.907 Money Tallies 500 Cash Linan Fu (Hang Zhou) SOUTHERN SUNG DYNASTY

RARE Authentic ANCIENT CHINA

THE SOUTHERN SUNG DYNASTY

500 Cash Coin Tallies, Lin An Fu (Hang Zhou)

Hartill 17.907; 1260-1264 AD
 

Reference: Hartill 17.907

1260-1264 AD Coin Tallies

Weight: 28 grams; Size: 72 mm; Bronze

Obv: Linan Fu (Hang Zhou) Xing Yong (For Lin An Prefecture use)