Hartill 14.114 Tang Dynasty Qian Yuan Zhong Bao 756-762 AD 1 Cash Coin   Tang Dy

Hartill 14.114 Tang Dynasty Qian Yuan Zhong Bao 756-762 AD 1 Cash Coin

Tang Dynasty
 

Qian Yuan Zhong Bao 756-762 AD

1 Cash Size Coin
Authenticity guaranteed for all items!

Reference: Hartill 14.114

24 mm; 3 grams; Material: Bronze

Qian Yuan Zhong Bao; 756-762 AD